Surrogacy in Sweden

Surrogatmoderskap i Georgien


Georgien har snabbt blivit ett av världens mest eftertraktade och prisvänliga länder att genomgå surrogatmoderskap när man lider av infertilitet. I USA, Storbritannien och Kanada kostar ett enda IVF försök mellan $100,000 till $150,000 och kan även kosta mer, men i Georgien och särskilt vid Royal Surrogacy erbjuder vi samma tjänster och sparar er ca 60% av de totala avgifterna!

På grund av detta så överväger allt fler internationella kunder Georgien som en destination där man kan uppfylla sina drömmar om att bli föräldrar. Våra framgångsresultat är höga eftersom vi vidtar extra åtgärder för att säkerställa att graviditet uppstår som en följd av artificiell befruktning. Och de surrogater vi väljer är friska kvinnor som tidigare fått barn genom naturlig födsel och inga hälsokomplikationer.

En surrogatmoder är en känslomässigt, stark och osjälvisk kvinna som går med på att bära en bebis i hennes livmoder i nio månader och föda barnet till en annan kvinna som inte kan bli gravid på grund av medicinska skäl. En surrogatmoder kan vara en vän eller en familjemedlem eller en främling som kan erbjudas kompensation för att utföra proceduren för det infertila paret. Beloppet som ska betalas till surrogaten ingår i våra planer och de blivande föräldrarna behöver inte oroa sig för det.
Men vi förstår att surrogatjänster, särskilt när det utförs utomlands, är ett känsligt ämne. Därför har vi vid Royal Surrogacy ett professionellt team som inkluderar juridiska rådgivare som förbereder alla nödvändiga kontrakt som ska undertecknas av äggdonatorn, surrogatmodern och de blivande föräldrarna. Detta är för att säkerställa att inga rättsliga problem uppstår efter barnets födelse.

På Royal Surrogacy ser vi till att alla surrogater är väl omhändertagna när de blir gravida. Rutinmässiga kontroller arrangeras och all medicinsk testning och ultraljud görs vid den rekommenderade tiden. Även efter graviditeten fortsätter vi att stödja dessa kvinnor och erbjuder dem attraktiva ersättningsplaner om de är villiga att delta som surrogatmoder igen. Vi tilldelar också de blivande föräldrarna en programkoordinator som hjälper dem under hela denna stressiga perioden och stöder dem emotionellt. Detta är för att försäkra oss om att föräldrarna förblir lugna och samlade och är väl förberedda att ta det enorma ansvaret som föräldrar.

De blivande föräldrarna behöver besöka Georgien minst två gånger för att denna procedur ska bli en framgång. Först när de ska lämna spermier (och/eller äggaspiration) till vår klinik och skriva juridiska avtal för att initiera proceduren. Och andra gången när barnet äntligen är fött och de får ta emot honom/henne och åka hem tillsammans. Mellan denna tid kommer regelbunden kommunikation att föras med läkare, surrogatmoder och programkoordinator via Skype, e-post eller text.

Georgisk lag tillåter uttryckligen användning av extrakorporeal befruktning, även kallad artificiell eller assisterad reproduktion, för att hantera infertilitet hos par. Paret kan besluta att genomgå surrogatmoderskap för att få ett barn från sig själva genom användning av någon IVF-behandling där en äggdonator kan användas. Manlig infertilitet behandlas också med hjälp av ICSI eller intracytoplasmisk spermieinjektion och denna behandlig är också tillåten enligt den georgiska lagen. Under alla omständigheter kommer paret att ta hem sitt barn som registrerade föräldrar och vårdnadshavare efter surrogatbehandlingen har slutförts med framgång.

Surrogatjänster

Våra internationella kunder besöker oss för våra surrogatjänster från mångfaldiga länder som Storbritannien, USA, Kanada, Israel, Japan, Australien, Kina, Ryssland och Sverige. Vi förstår att det inte är möjligt för de blivande föräldrarna att stanna i Georgien under hela graviditeten. Vi erbjuder därför flexibla och prisvänliga planer så att de ska kunna uträtta och resa endast när det är nödvändigt. Vi använder moderna kommunikationsmedel inklusive e-post, text och Skype för att se till att de blivande föräldrarna är involverade i varje fas av surrogatmoderskapet från matchning till graviditet och barnets slutliga födelse.

Ett av de problem som de flesta föräldrar står inför och är oroade över är utfärdandet av födelsecertifikat och pass för det nyfödda barnet så att de enkelt kan åka tillbaka till sitt hemland med sin lilla solstråle. Vi på Royal Surrogacy är stolta över att kunna meddela att vi arbetar med lokala rådgivare i vår kunds hemland för att kunna uppfylla fullständiga lagkrav och för att undvika problem senare. Våra internationella kunder får också råd om hur man får sjukförsäkring för sin baby som är född genom surrogat i Georgien.

Blivande föräldrar och surrogat

Vi följer en rad bestämda åtgärder som inte bara omfattar de blivande föräldrarna utan också surrogatmodern och äggdonatorn för att säkerställa en säker och organiserad period fram till barnets födelse.

Blivande föräldrar kan kontakta oss via vår hemsida eller ringa oss gratis för samråd på vår klinik. När föräldrarna bestämmer sig för att anmäla sig till oss och fortsätta med en av våra surrogatplaner så tilldelar vi dem en programkoordinator som kommer hjälpa dem under hela surrogatresan.
Vi uppmuntrar och främjer öppen kommunikation mellan surrogater, äggdonatorn och blivande föräldrar. De lär känna varandra, känner sig bekväma och övertygade om att den här proceduren blir en framgång. Våra programkoordinatorer utbildas för att samordna med tredjepartsförmedlingar för att göra processen smidig och enkel för våra kunder. Alla juridiska kontrakt är undertecknade av behöriga för att godkänna villkoren av denna procedur som ställts fram för surrogatmodern såväl som äggdonatorn. Äggdonatorn går igenom äggaspirationprocessen och surrogatmodern är förberedd för överföring av embryo. IVF-kliniken där proceduren kommer utföras är en partnerklinik för Royal Surrogacy.
Vårt juridiska team hjälper föräldrarna att slutföra allt pappersarbete som krävs för att lämna Georgien på ett säkert sätt. De hjälper er att få födelsecertifikat och pass för ditt nyfödda barn så att ni kan återvända till ert hemland. Föräldrarna är redo att åka hem till sitt land för en ny början!

Internationell surrogatjänst kan låta som en dröm som kan bli verklighet för tusentals blivande föräldrar över hela världen på grund av de mycket konkurrenskraftiga priserna och den enorma databasen med äggdonorer som de kan få tillgång till, men samtidigt finner de processen lite svårt och känslomässigt väldigt utmanande. Vid Royal Surrogacy tar vi hand om alla våra kunder och ger dem allt stöd de behöver genom ett robust supportsystem som gör denna resa lika trevlig och produktiv som den skulle vara i deras hemland.
Vi ser till att våra kunder åker hem helt nöjda med våra tjänster.
Våra surrogatjänster erbjuder de lägsta programkostnaderna garanterat!!

VIP-Program

På Royal Surrogacy är vårt uppdrag att göra proceduren framgångsrik för de blivande föräldrarna så att de kan åka hem med en frisk baby. Vårt mål är inte att öka priserna på våra program, utan att erbjuda en professionell tjänst till såväl lokala som internationella kunder.

Vår VIP-plan är något som de flesta kunder föredrar på grund av dess lockande egenskaper och fördelar. Läs mer här.
Call Now Button